fbpx

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Spletna trgovina Dobrotenadom.si zbira naslednje podatke: ime in priimek, e-mail naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s spletno trgovino Dobrotenadom.si ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino Dobrotenadom.si. Lastnik spletne trgovine Dobrotenadom.si ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik.

Namen obdelave osebnih podatkov

Uporabnik se z uporabo spletne trgovine Dobrotenadom.si  strinja z veljavnimi Splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine na tem naslovu:XY . Uporabnik lahko redno spremlja morebitne spremembe splošnih pogojev poslovanja ter posledično način in namen obdelave zbranih osebnih podatkov.

Spletna trgovina Dobrotenadom.si zbrane osebne podatke obdeluje zgolj za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje ponudb, računov in ostalih informacij v zvezi z naročilom) ter ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom.

Upravljavec osebnih podatkov, zbrane osebne podatke uporablja tudi za proučevanje nakupnih navad posameznika z namenom neposrednega in ciljnega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Prijava na e-novice

Uporabnik se lahko prijavi na e-novice, s katerimi jih spletna trgovina Dobrotenadom.si  do preklica obvešča o novostih v ponudbi spletne trgovine in ostalih prodajnih mestih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah.

S prijavo na e-novice upravljavec zbira naslednje osebne podatke: ime, priimek, e-naslov, IP, v primeru da se uporabnik prijavi kot registriran uporabnik pa tudi naslov in telefon.

Po poslanem obrazcu z elektronskim naslovom uporabnik na navedeni naslov prejme potrditveno sporočilo. Po potrditvi sporočila je uporabnik do preklica prijavljen na e-novice spletne trgovine Dobrotenadom.si . Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi s klikom na gumb »ODJAVA« v poslanem e-mail sporočilu in zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Zahtevi bo ugodeno v zakonsko predpisanih rokih. Uporabnik lahko zahteva tudi seznanitev z obdelavo svojih osebnih podatkov. Upravljavec, da bo podatke skrbno varoval skladno s slovensko in evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Registracija

Vpisane podatke uporabnika upravljavec do preklica uporablja za obdelavo uporabnikovega naročila, analize uporabniške izkušnje za potrebe izboljšav ter marketinške analize, ki bodo omogočale pripravo ustreznih ponudb in izboljšave prodajnega procesa. Podatki bodo lahko uporabljeni tudi za ponovno trženje (re-marketing). Uporabniku registracija olajša spremljanje preteklih nakupov in krajša nakupni postopek. Spletna trgovina Dobrotenadom.si podatke hrani do preklica ali odjave skladno s slovensko in evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi s klikom na gumb »ODJAVA« v prejetem e-sporočilu.

V primeru, da uporabnik želi izbrisati uporabniški račun, mora e-sporočilo vsebovati naslednje podatke: ime in priimek uporabnika, naslov in elektronski naslov, s katerim se je uporabnik registriral; sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim je uporabnik prijavljen kot registrirani član in vsebovati zahtevo za izbris.

Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za omejitev obdelave, izbris, popravek ali prenos podatkov, ugovarja obdelavi ter vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov in uporabo spletne trgovine Dobrotenadom.si, lahko uporabnik naslovi tudi na e-naslov: info@dobrotenadom.si

Zagotavljanje varnosti podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev v spletni trgovini Dobrotenadom.si ali kako drugače (preko e-maila, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Osebne podatke upravljavec skrbno varuje ter preprečuje njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svojo privolitev. Dostop do osebnih podatkov imajo, zgolj s strani spletne trgovine Dobrotenadom.si pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji), s katerimi ima Dobrotenadom.si sklenjene ustrezne pogodbe o varovanju in obdelavi osebnih podatkov. Način obdelave osebnih podatkov je opredeljen z internimi akti (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in Politikami varovanja informacij).

Podatki, ki jih uporabnik zaupa upravljavcu, so zaupni. Spletna trgovina Dobrotenadom.si jih ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke lahko posreduje zaupanja vrednim partnerjem ali po zakonu opravičenim institucijam, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Podatki so lahko posredovani:

podjetjem za obdelavo podatkov in informacijske storitve, ki zagotavljajo nemoteno delovanje spletne trgovine in njene izboljšave (gostovanje na strežniku, izboljšanje uporabniške izkušnje, navigacije, e-mail marketing, …);

  • marketinški agenciji za namen ponovnega trženja;
  • podjetjem, ki zagotavljajo nemoten proces nakupa (dostavne službe ipd.), vendar le v meri, ki je nujna za uspešno izvedbo naročila;
  • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, inšpektorat ipd.).

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani k zaupnosti skladno s slovensko evropsko zakonodajo.

Privolitev in obdobje hrambe

Z uporabo spletne trgovine uporabnik potrjuje da je prebral, razumel in se strinjal s pogoji zaupnosti podatkov in načini uporabe podatkov s strani spletne trgovine Dobrotenadom.si.

Spletna trgovina Dobrotenadom.si podatke hrani do preklica, odjave ali zahteve za izbris skladno s slovensko in evropsko zakonodajo oziroma do dosege namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali nadalje obdelovali.

Upravljavec osebnih podatkov je: MIJ d.o.o., Pece 11, 1290 Grosuplje

Morebitna vprašanja o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov lahko naslovite na: info@dobrotenadom.si